Vår Ordförande tillika initiativtagare till Stiftelsen för Östersjölaxen, Claes Bourghardt, kommer under hösten att lämna över ordförandeskapet till Axel Wenblad och istället övergå till Hedersordförande. Vi vill därför passa på att tacka Claes för de tio år han hittills lagt på att hjälpa laxens situation.

Claes idé om en Stiftelse för laxen föddes den 12/1 2012 då han inbjöds av H.M Konungen att medverka i ett seminarium som belyste Östersjölaxens svåra situation på Kungliga Skogs och Lantbruks akademien (KSLA). Tack vare Claes stora engagemang, kontaktnät och förmåga att ombesörja finansieringen har Stiftelsen för Östersjölaxen blivit en betydelsefull kraft för en bättre förvaltning av våra vilda Östersjölaxbestånd. Han har varit en stark drivkraft för att växla upp arbetet med att arrendera upp fiskerätter till att omfatta hela den svenska Östersjökusten. Dessutom har han skapat en solid grund för vår Stiftelse såväl ekonomiskt som att knyta till sig personer med rätt kompetens inom en rad olika områden som främjar vårt arbete. Claes har knutit ett antal generösa bidragsgivare till verksamheten genom åren och han beslutade tidigt att arrangera den första insamlingsgalan i närvaro av H.M. Konungen, där även många av de kunnigaste inom Stiftelsens verksamhetsområde deltog. Ett arrangemang som fick stort genomslag i media och blev starten till Stiftelsens goda ekonomi och framgångar.

Hedersordförande

Efter att ha lagt ner mer än 10 år ideellt arbete på stiftelsens hjärtefrågor övergår Claes roll nu till Hedersordförande med orden:

–  Jag vill passa på att tacka alla er som verkar både i och utanför Stiftelsen, och som på olika sätt har bidragit till det viktiga arbetet med att hjälpa laxen. Ett speciellt tack vill jag också rikta till H.M. Konungen för att han tackade ja till min fråga om att bli Stiftelsens beskyddare, likaså riktar jag ett stort tack till Axel Wenblad som tackade ja till att efterträda mig på ordförandeposten. Min målsättning, och som vi alla i teamet strävar efter, har hela tiden varit att det ska finnas livskraftiga laxpopulationer i Östersjön. Jag tror faktiskt att vi tillsammans ska nå dit en vacker dag. Och till er som vill bidra till det här arbetet vill jag skicka med min enkla devis: ”you learn, you earn and you return”.