Ahrex Hooks blir Stiftelsen för Östersjölaxens företagspartner.

Det var ett väldigt enkelt och självklart beslut för oss att bli, Stiftelsen för Östersjölaxens, företagspartner säger Morten Valeur, delägare i Ahrex Hooks. Vi har länge letat efter ett sätt att engagera oss i arbetet med fiske- och vattenvård men inte funnit något som varit tillräckligt långsiktigt eller seriöst.

Jag tycker att det är vårt självklara ansvar att engagera oss då östersjölaxens fortlevnad är en förutsättning för oss i sportfiskebranschen. Finns det inte någon lax så kommer många av företagen att försvinna och därmed våra jobb. Det är väldigt märkligt att inte alla företag i branschen engagerar sig i en så viktig fråga.

Det är egentligen en egoistisk handling också, fortsätter Morten. Jag är själv sportfiskare och har varit i branschen i 25 år och älskar att fiska. För mig personligen och för många andra sportfiskare skulle en utdöd laxstam vara en katastrof.

Det viktiga är att vi gör något för östersjölaxen nu när det fortfarande finns hopp och inte väntar tills det är för sent. Stiftelsen för östersjölaxen gör ett oerhört professionellt jobb med att driva och belysa dessa viktiga frågor och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete avslutar Morten.

Vill du veta mer om Ahrex Hooks: https://ahrexhooks.com