Sveriges vattenkraftverk ska miljöomprövas enligt EUs vattendirektiv. Ett regelverk som funnits i mer än 20 år och som nu innebär att Sveriges runt 2 000 vattenkraftverk ska lämna in nya ansökningar och prövas på nytt. 

Bland Sveriges runt 2 000 vattenkraftverk så finns cirka 1 000 små vattenkraftverk som tillsammans står för mindre än 1 procent av Sveriges elproduktion. Det är små vattenkraftverk som har mycket låg, om ens någon lönsamhet och med nya miljökrav så vill nu ägarna riva ut kraftverken och inte driva dem vidare.

En tredjedel

Det visar nya siffror från Vattenkraftens miljöfond som visar att ägarna till runt en tredjedel av de 50 första vattenkraftverken, som nu ska miljöomprövas, ansökt om att få riva vattenkraftverken. 

– Det här handlar om vattenkraftverk som bidrar väldigt lite till elproduktion men som har en mycket stor negativ miljöpåverkan. Det är vattenkraftverk som hindrar fisken från att vandra naturligt och det är vattenkraftverk som hindrar en naturlig reproduktion av fisk i de vatten där de finns, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Försvinner de har vattenkraftverken så skulle det innebära att älvar och åar kan återställas och att fisken kan vandra upp och ned på ett naturligt sätt.

Ett exempel

Ett exempel är Hednäs kraftverk i Åbyälven. Ett kraftverk som nu ska rivas och tas bort.

– För älven och för den vandrande laxen så innebär det att flera mil av lekområden och tillväxtområden blir tillgängliga. När kraftverket försvinner så kommer laxen att kunna vandra naturligt och det betyder att långt mer än de 21 laxar som paserade upp i Åbyälven i fjol kan vandra upp i älven för att leka. Åbyälvens laxbestånd är hotat idag och när Hednäs försvinner så finns en chans att vi ska klara att bygga upp ett livskraftig bestånd av lax i älven.

Det är det internationella havsforskningsrådet ICES som klassat Åbyälvens laxbestånd som hotat, tillsammans med Ljungans och Vindelälvens laxbestånd. 

El

– Vi förstår att Sverige behöver el och vi förstår att den framtida elproduktionen är viktig för hela landet men här handlar det om en massa små vattenkraftverk som inte bidrar med någon produktion att tala om, mindre än en procent av den totala elproduktionen. Miljömässigt däremot så förstör de här små kraftverken en lång rad vattendrag som skulle ha ett mycket större värde och som skulle kunna bidra till samhället på ett mycket mer lönsamt sätt än nu. Besöksnäringen, sportfisketurismen, skulle kunna utvecklas och vara mycket mer lönsam för samhället än de här småskaliga vattenkraftverken, säger Thomas Johansson. 

https://www.svtplay.se/video/35129303/rapport/rapport-27-maj-19-30-5?info=visa
(inslaget kommer efter 8 minuter)