Igår kom EU-kommissionen med sitt förslag för kommande fiskekvoter och det föreslås ett stopp för sill- och strömmingsfiske i Östersjön och Bottniska viken. Kommissionen föreslår även ett stopp för laxfiske i delområde 30 som en åtgärda för att skydda utsatta, svaga bestånd.

– Äntligen säger vi inom Stiftelsen även om det är för tidigt att ropa hej och jubla. Kommissionen lämnar ett förslag som nu går vidare till ministerrådet där medlemsländernas fiskeministrar sitter. Det är de som fattar det slutliga beslutet men kommissionens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Kravet

Kravet på ett stopp för fiske efter sill och strömming har framförts, inte bara av Stiftelsen, utan av en rad organisationer sedan det kommit alltfler larmrapporter om oroväckande lite sill och strömming ute i havet.

Stiftelsens ordförande Axel Wenblad sa nyligen i en intervju:

– Här menar jag att vi ska använda försiktighetsprincipen och tillfälligt stoppa det storskaliga trålfisket efter sill. Det finns inget förhandlingsutrymme. När ett bestånd är illa ute kan du inte kompromissa. Då måste fisket stoppas, helt, tills vi har tagit reda på vad som har hänt och vad som måste göras. Med försiktighetsprincipen så riskerar du inte att förvärra läget därför menar jag att det är den som ska råda och gå före politiska beslut, kompromissande och hänsynstagande till en massa särintressen. Detta har EU- Kommissionen redan tvingats göra för torskbestånden sedan några år tillbaka eftersom Ministerrådet inte haft förmåga att fatta ett sådant beslut.

I rekommendationen till beslut så skriver kommissionen:

”Beståndet av sill/strömming i västra Östersjön ligger fortfarande under sunda nivåer. Kommissionen föreslår att TAC:en begränsas till oundvikliga bifångster och att undantaget för småskaligt kustfiske avskaffas.”

Lax

När det gäller lax så föreslår kommissionen att det blir ett stopp för fiske efter lax i delområde 30 vilket betyder att gränsen för laxfiske i Östersjön flyttas ännu längre norrut, upp från en linje, som tidigare låg ungefär i höjd med Åland. Nu flyttas den gränsen norrut till i höjd med länsgränsen mellan Västernorrland och Västerbotten.

Ministerrådet, väntas komma med ett beslut senare under oktober månad. 

Här finns kommissionens förslag.