Den 24 september satt Stiftelsen för Östersjölaxen med i Fullmäktige i Skellefteå. Frågan om en utrivning av Hednäs, Skellefteå krafts vattenkraftverk, i Åbyälven fanns med på dagordningen. Vänsterpartiet har lagt in en motion om utrivning av Åbyälvens enda kraftverk. Hednäs producerar lika lite energi som ett modernt vindkraftverk och hindrar lax och öring att nå 2/3 av älvens lek- och uppväxtområden. Åbyälven är ett Natura 2000 område och således skyddat från vidare utbyggnad. Socialdemokraterna med stöd av Moderaterna var de enda partier som röstade mot en utrivning. Stiftelsen för Östersjölaxen jobbar självfallet vidare för att en utrivning skall genomföras.