Från den 23 maj i år gäller nya bestämmelser för fiske i våra Norrlandsälvar. En efterlängtad förlängning av upplåtelsetiden medför att fisket i de norrländska Östersjöälvarna efter lax och öring kan bedrivas fram till och med den 14 september upp till gränsen mellan Norr och Västerbotten. 

I Norrbotten är det oförändrade regler och där kan du fiska lax och öring till och med den 31 augusti. Nytt för denna säsong är att fisket efter både lax och öring blir förbjudet hela hösten. I Norrbotten stänger fisket även fortsättningsvis den sista 1 september och nytt för denna säsong är att fisket efter öring blir förbjudet hela hösten fram till den 31 december.

Norrbotten

Fönsteruttaget på öring i Norrbotten på 30 till 45 cm blir kvar medan övriga Norrlandsälvar har ett minimimått på 50 cm.

Länsfiskekonsulenten för Norrbotten, Dan Blomkvist tycker att HaV.s nya bestämmelser är bra och ligger väl i linje med rådande beståndssituation för den havsvandrande öringen i Norrbotten.

– Som läget nu är så anser vi inte havsöringen vara en fiskbar resurs hos oss i Norrbotten säger Dan Blomkvist.

Restriktioner

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, går även in med speciella restriktioner för Åbyälven där det från i år blir förbjudet att fiska lax från den 1 maj till den 16 juni. Åbyälvens unika laxbestånd är svagt och har inte visat några tecken på återhämtning. 

– Från Stiftelsen välkomnar vi dessa hårdare restriktioner för Åbyälven så att beståndet får bättre möjligheter att återhämta sig. Varje lax är oerhört viktig i våra älvar och åar med svaga bestånd. Här kanske bara knappt hundra laxar återvänder för lek varje år, säger Thomas Johansson- Generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen.

– En uppmaning till alla som fiskar efter våra fantastiska laxar och öringar, ta reda på gällande bestämmelser. Utöver vad HaV beslutar så finns ofta lokala föreskrifter där enskilda förvaltningsorganisationer har satt strängare bestämmelser för att bygga upp sina bestånd, uppmanar Thomas Johansson.

https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2023-05-10-okad-fisketid-i-flera-laxalvar.html