Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön som träder i kraft den 6 juni.

De nya reglerna gäller inom delområde 31 och även fisket i Ljungans yttre fredningsområde samt i Kalix älvs yttre fredningsområde.

Fördelning

De nya reglerna innebär en fördelning av laxkvoten, för yrkesfiskare, genom att 15 procent respektive 85 procent av kvoten tilldelas delområde 30 respektive 31.

– Fördelningen av laxkvoten mellan område 30 och 31 grundas på hur stor produktionen av laxungar är i de älvar som mynnar inom de två områdena. Fiskets omfattning under senare år påverkar också, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

De nya reglerna syftar till att göra ett begränsat yrkesfiske efter lax möjligt i Umeälvens fredningsområde och att främja ett fiske i Skellefteälvens terminalfiskeområde (kustnära områden där odlad lax uppehåller sig).

– Där återvandrar laxen sent på säsongen. Fångsterna består mest av odlad lax som sätts ut i älven som kompensation för vattenkraftutbyggnaden, säger Håkan Carlstrand.

Det kommer också att bli tillåtet att fiska med nät i Ljungans yttre fredningsområde från 1 oktober till 31 mars. I Kalix älvs yttre fredningsområde införs mindre restriktiva regler. För yrkesfiske med fasta redskap får sådant fiske ske från 17 juni.

Från Stiftelsen ställer vi oss väldigt kritiskt till HAV:s nya bestämmelser som kommer att möjliggöra ett fortsatt fiske i Umeälvens fredningsområde

Fisket i Umeälvens fredningsområde måste ovillkorligen upphöra med anledning av beståndssituationen i Vindelälven. Stiftelsen har sedan tidigare ersatt yrkesfisket för att begränsa sitt fiske som de bedriver med dispens inom Umeälvens fredningsområde. Ett fredningsområde som finns för att skydda den hotade Vindelälvslaxen. Stiftelsens syftet har varit att begränsa yrkesfiskets uttag i området och därmed ge fler Vindelälvslaxar möjlighet att vandra upp i Vindelälven där varenda lax nu de kommande åren verkligen kommer att behövas säger Thomas Johansson

I samråd med Lungans Förvaltningsgrupp och med Kalix älvs Ek. förening så är vi även kritiska till att nu HaV ger utökade fiskemöjligheterna i yttre fredningsområdet för Ljungan respektive Kalix som inte kommer att gynna beståndsutvecklingen i dessa eller närliggande älvar avslutar Thomas.

Nya regler för harr

I Östersjöns delområde 31, längst norrut, finns ett kustlekande harrbestånd. För att öka skyddet införs ett minimimått på 35 cm, ett fiskeförbud från 15 april till 31 maj samt en fångstbegränsning vid handredskapsfiske (pimpelfiske, flugfiske, spinnfiske, mete mm) till högst tre harrar per person och dag. Detta är bra och viktiga bestämmelser som kommer att gynna den unika kustharren.

Läs mer om de nyra reglerna på Havs- och Vattemyndighetens hemsida.