I Testeboån pågår just nu ett känsligt arbete med att åter-etablera lax och havsöring  och nu kan vi glädjande meddela att Stiftelsen för Östersjölaxen i samarbete med Testeboåns Fiskevårdsområdesförening kommer att arrendera 17 av 22 fiskeplatser i åns mynningsområde.

– Stort tack till alla ni som hjälper och stöttar arbetet för att stärka och bygga upp våra kvarvarande vildlaxbestånd. Det är med ert stöd vi kunnat sluta detta viktiga avtal som kommer att förbättra möjligheterna för de vilda lax och öringbestånden i Testeboån säger Thomas Johansson. 

Kvarvarande

Testeboån är en av landets 16 kvarvarande vildlaxälvar. Här har en lyckad återetablering gjorts och bestånden av lax och havsöring är på väg att byggas upp. 

Tillsammans med Testeboåns Fiskevårdsområdesförening så kommer Stiftelsen från och med i år att arrendera upp merparten av kommunens vatten och därmed se till att inget fiske med laxfällor kommer att bedrivas här.

Det är i detta område som Stiftelsen för Östersjölaxen i samarbete med Testboåns FvO nu arrenderat upp 17 av 22 fiskeplatser