Lögdeälven inför nu ett krav på att endast enkelkrok får användas vid fiske i älven.

– Vår vilda lax är värdefull och vi tror att mängden krokskadad fisk blir mindre med krav på enkelkrok, säger Lögdeälvens Bengt Holmgren. 

Kravet införs omgående och gäller alltså från och med årets säsong.

Ryckfiske

– En bidragande orsak till att vi nu inför detta krav är också att vi har fått rapporter om att det har förekommit ryckfiske och felkrokad fisk. Vi har inga mer påtagliga eller mer konkreta uppgifter än spridda rapporter, och ingen av oss om jobbar med fisket har själva sett något ryckfiske men det är klart att den information vi har fått har påverkat beslutet, fortsätter Bengt Holmgren.

– Från Stiftelsen tycker vi detta är ett mycket bra initiativ från Lögdeälven som visar på engagerade och ansvarstagande förvaltningsorganisationer som värnar sina bestånd, säger Thomas Johansson, generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.