Regeringen skjuter nu upp omprövningen av vattenkraften, igen, och ska de som skulle ha lämnat in sina ansökningar senast den 1 april göra det till senast den 1 juni.

I januari 2023 stoppades det som kallas NAP, Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk, i ett helt år. Nu föreslår regeringen att omprövningen ska skjutas upp ytterligare två månader ”för vissa aktörer” och dessutom under delvis andra villkor:

Regeringen kommer att vidta åtgärder som bidrar till att säkerställa att omprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv. Inom Regeringskansliet pågår därför beredning av förslag till ett antal åtgärder. Målsättningen är att dessa åtgärder ska beslutas före den 1 juni. Om så ej sker kommer pausen att förlängas ytterligare.

Ställningstagandet om behovet av förändringar bygger delvis på de kartläggningar och analyser som myndigheterna har genomfört under pausen på uppdrag av regeringen. Bland annat har Svenska kraftnät gjort en kartläggning av vilka konsekvenser prövningen för moderna miljövillkor kan få för elsystemet och vattenkraftbranschen.

Det skriver regeringen i ett pressmeddelande vilket i klartext betyder att vissa villkor för omprövningen nu kan ha ändrats – oklart vilka, för det skriver eller berättar inte regeringen i sitt pressmeddelande. Detta betyder också att redan inlämnade ansökningar kommer att behandlas via ett regelverk och ansökningar som kommer in senare kommer att behandlas enligt ett annat regelverk – oklart vilka ändringarna i så fall är.

Stoppas

– Först stoppas hela processen, vilket inte direkt applåderades av vare sig kraftbolagen, miljöorganisationerna eller andra intressenter. Nu skjuts omprövningen upp igen och möjligen med andra villkor, som ska ha utretts under det år då hela processen stått stilla. Vilka ändringar som har gjorts har inte regeringen berättat och det här är en mycket märklig behandling, inte minst ur demokratisk synvinkel, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen. 

Under ett hastigt påkommet och inkallat remissmöte på tisdagen så bjöds ett antal intressenter in, miljöorganisationer, representanter för landets mark- och miljödomstolar, digitalt. Då framkom det med önskvärd tydlighet att det som skulle diskuteras bara hade skickats ut till en mindre begränsad grupp av deltagarna vilket ledde till den smått absurda situationen där deltagarna skulle ha åsikter om något de inte hade fått se. Regeringen skickade nämligen ut sin ändringar på fredagskvällen, förra veckan, till ett mindre antal mottagare.

De deltagande mark- och miljödomstolarna flaggade närmast enhälligt för att detta kommer inte att hinnas med. Förklaringen är att utöver ”för vissa aktörer” så rullar en rad andra ärenden  som nu kommer att landa hos domstolarna ungefär samtidigt. I realiteten så kan dessa två månader då dras ut till år, kanske upp mot två år.

– Dessutom så kunde regeringskansliet inte svara på vad som avses med ”oacceptabel påverkan” – två nyckelord i sammanhanget och det som nu lett fram till att processen stoppats upp under först ett år och nu i ytterligare två månader. Ingen från regeringens sida vill idag svara på vad dessa ord betyder. Handlar det om nätets stabilitet, kapacitet eller vad är det som avses, fortsätter Thomas Johansson.

Få dagar

Remissinstanser gavs ett tillfälle att lämna in synpunkter, direkt under sittande möte samt komplettera med skriftlig synpunkter senast den 22 mars. Sedan ska beslut fattas, på ett par få dagar, lämnas in till domstol senast under onsdagen nästa vecka därför att landets domstolar stänger klockan 14.00 på torsdag nästa vecka.

– Det är ytterst beklagligt och oacceptabelt att en så här viktig fråga hanteras på det här sättet. Viktiga frågor, stora avgörande beslut stressas fram och stressas igenom med en i närmast obefintlig tidsplan för att kunna behandla frågan på ett seriöst sätt , konstaterar Thomas Johansson.