Stiftelsen för Östersjölaxen träffades under helgen vid fantastiska Testeboån.

Testeboån tillsammans med Kågeälven är  fantastiska exempel som visar att det faktiskt går att återetablera självreproducerande bestånd av lax och öring som tidigare blivit utslagna av dammkonstruktioner.

Eldsjälar

Stiftelsen fick här träffa eldsjälar och engagerade representanter från Testeboåns Fiskevårdsområde. Det görs ett idogt och omfattande arbete i ån för att få mer kunskap om de bestånd som förvaltas här. Testeboån är tillsammans med Mörrumsån och Vindelälven ett så kallat indexvattendrag. Här görs mer omfattande studier av upp och utvandring av fisk för att få mer kunskap om beståndssituationen lokalt men även kunskap som går att överföra på andra vattendrag som inte har fiskräknare och smoltfällor.

Smoltfällan
På bilden besöker Stiftelsen smoltfällan som fångar utvandrade lax och öringsmolt. Denna fisk märks med ett litet chip, en så kallad akustisk sändare för att kunna se om fisken kommer tillbaka till Testeboån när den vuxit sig stor i havet.