Gustav Hellström, Sveriges lantbruksuniversitet, tar plats i Stiftelsens styrelse som ordinarie ledamot.

– Vi är glada över att ha fått en sådan kraft och förstärkning. Gustav har ett stort brett kunnande när det handlar om hur arter vandrar, hur de lever och han är ofta med på konferenser när inte hans viktiga och värdefulla forskningsrapporter används som referensmaterial, säger Axel Wenblad, Stiftelsens ordförande.

Gustav Hellström är förnärvarande universitetslektor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU. Så här presenterar han sig själv på SLU:s hemsida:

Min forskning fokuserar på vattenlevande arters beteende och migration i deras naturliga livsmiljöer, som omfattar floder, sjöar och havsmiljöer. En viktig aspekt av denna forskning är att använda moderna metoder för att spåra fiskar. Majoriteten av mina undersökningar har praktiska tillämpningar, med tonvikt på förvaltning och bevarande av olika fiskarter. Min forskning spänner över ett brett spektrum av arter, från de små och söta mörtarna och smörbultarna, till de mer formidabla blåfenade tonfiskarna och grönlandshajarna. Även om en betydande del av mitt arbete utförs i Sverige, som omfattar Östersjön och nordöstra Atlanten, sträcker sig min forskning även till andra delar av världen, bland annat Mongoliet, Island och Nordamerika.