EU förlänger nu dispenser för fiske med utkastfällor med tre år – en dispens som innebär att det kommer att fiskas efter andra arter än lax i områden där det det fiskas efter lax.

– Dispensen innebär att det nu kommer att fiskas med vad som vanligen kallas för laxfällor inom områden där det fiskas efter lax under andra tider på året och där fisket ska ske efter andra arter. Fångad lax ska sättas tillbaka, förklarar Thomas Johansson och fortsätter:

– Det här är ett problem av flera skäl, för det första är det svårt för att inte säga nästintill omöjligt för Kustbevakningen att kontrollera efterlevnaden och för det andra så vet vi att lax som sätts tillbaka inte klarar sig, den överlever inte i särskilt hög grad.

Undersökningar

Det finns undersökningar gjorda både på svensk och finsk sida som visar att laxar som fångas och som sedan sätts ut från den här typen av fällor har en låg överlevnadsgrad.

– Det är mycket stor skillnad på de laxar som sportfiskare fångar och som sätts ut efter fångst. Där är överlevnadsgraden mycket hög men med den här typen av fällor, det rakt motsatta. Det betyder att fångade laxar, för det kommer att fångas lax eftersom det fiskas på platser där lax passerar, kommer att dö.