Formellt så är beslutet inte fattat ännu men det framgår av Tidöavtalet att den nya regeringen har för avsikt att pausa prövningen av miljötillstånd.

SD, M, KD och L vill att konsekvenserna för elproduktionen först ska utredas innan planen då eventuellt kan startas på nytt, oklart i så fall när.

– Vi vill dessutom bromsa miljöprövningen av existerande vattenkraft för att inte minska annan planerbar kraftproduktion, sa den nu tillträdande statsministern Ulf Kristersson (M) under en presskonferens på måndagen.

Riksdagen vill bromsa miljöprövningen av vattenkraftverk

Nu försvinner flera hinder i Rickleån