Nu försvinner flera hinder i Rickleån

För snart två år sedan, 2020, kom ett regeringsbeslut om att tillstånden för alla vattenkraftverk skall omprövas och nu ska värdet av elproduktion ställas mot miljökrav. Som en följd av det beslutet så kan nu tre vattenkraftverk och två dammar rivas i Rickleån. Det är ägaren, Skellefteå Kraft, som gör nu bedömningen att Fredriksfors, Sågfors … Fortsätt läsa Nu försvinner flera hinder i Rickleån