Riksdagen vill bromsa miljöprövningen av vattenkraftverk

En knapp majoritet i riksdagen vill att miljöanpassningen av svensk vattenkraft stoppas, eller bromsas. Det innebär att beslutet nu landar på regeringens bord för ett slutligt avgörande. – Vi hoppas att regeringen fullföljer intentionerna i enlighet med det av EU beslutade ramdirektivet och ser över miljötillstånden för svensk vattenkraft. Precis som all annan verksamhet så … Fortsätt läsa Riksdagen vill bromsa miljöprövningen av vattenkraftverk