Det kemiska namnet är N-(1,3-dimethylbutyl)-N’-phenyl-p-phenylenediamine, förkortat 6PPD, är en kemikalie som ingår bland annat i bildäck. Det är ett synnerligen giftigt ämne som fälls ut längs våra vägar och nya amerikanska studier visar att vatten som samlas upp på vägar kan rinna ned i intilliggande vattendrag och döda fisk.

I  amerikanska studier, så har 6PPD studerats beträffande vilken, inverkan ämnet kan ha  på miljö:

Emellertid är 6PPD giftigt för vattenlevande organismer på flera trofiska nivåer, och det kan försämra vilda djurs överlevnad och är giftigt för alger. 6PPD-kinon, en reaktionsprodukt av 6PPD, är akut giftig för coho lax och dödar fisk inom några timmar efter exponering. Även om lite är känt om effekten av 6PPD-kinon på andra organismer, kan 6PPD-kinon också vara giftigt för närbesläktade arter såsom steelhead och chinook.

Det skriver Department of Toxic Substance Control, DTSC i Kalifornien i en färsk rapport.

Inget larm

Det ska noga understrykas att detta är en av flera rapporter som har fokus på 6PPD. Det är alltså inte att betrakta som något larm eller mer omfattande varning.

– Vi vill inte låta alarmistiska eller måla ni vet vem på väggen men vi vet att människan påverkar vår miljö på olika sätt och utsläpp av kemikalier har historiskt påverkat våra vilda bestånd av lax och öring och gör det fortfarande. Därför är de här rönen om 6PPD intressanta att följa. Det handlar om bilar, däck och om en kemikalie som är mycket giftig, även i liten mängd och som kan samlas i vatten på vägarna som sen rinna ned i våra vattendrag, säger Thomas Johansson, generalsekretare för Östersjölaxen.

Waterkeepers Alliance

Den senaste rapporten presenterade nyligen på Waterkeepers Alliance konferens i Washington.

Rapporten visar att 6PPD fälls ut längs vägarna, samlas i regnvatten som sedan rinner ned i vattendrag – där fisk som exponeras kan dö inom några timmar även vid små mängder.

DTSC Kalifornien

– Vi vet av erfarenhet att miljöpåverkan sällan har en orsak utan det handlar om flera samverkande och påverkande faktorer. Ska vi nu lägga en giftig kemikalie till listan på hot mot våra vilda laxar och  öringar så känns det absolut inte bra. Vi hoppas att det görs mer forskning av 6PPD i Sverige för att kartlägga om det är ett problem och i så fall hur stort detta problem kan vara för våra svenska laxar och öringar samt andra vattenlevande arter, säger  Thomas Johansson.