Norge stoppar allt laxfiske i 33 älvar efter larmrapporter om mycket dålig återvandring.

Miljødirektoratet flaggade under torsdagen att det kunde komma ett beslut om ett totalt fiskestopp efter lax på grund av mycket dålig återvandring av lax i de norska älvarna. Under fredagen kom beskedet – allt fiske stoppas.

– Om det fiskas för mycket kan vi få ett allvarligt uppehåll i produktionen av laxungar, säger Ellen Hambro, direktör på den norska miljömyndigheten, i pressmeddelandet.

33 älvar

Sammantaget så handlar det om 33 älvar i området mellan Norges södra spets upp till Trøndelag i norr.

– Det är med tungt hjärta vi stoppar laxfisket, säger Ellen Hambro i pressmeddelandet med beskedet att fisket nu akutstoppas..

Nyligen rapporterade det norska vetenskapliga rådet för laxförvaltning att troliga orsaker är laxodlingar och klimatförändringar som utgör de allvarligaste hoten mot den norska Atlantlaxen.

– Vi måste tyvärr förbereda oss på att klimatförändringar, i kombination med annan mänsklig negativ påverkan, allt oftare kan medföra allvarliga konsekvenser för naturen. Denna inskränkning av laxfisket är ett exempel på det, säger Ellen Hambro.

Sverige

Som bekant så råder en liknande situation i Sverige där 2023 klassificeras som ett katastrofår med mycket dålig återvandring, alltså återvändande fisk som går upp i sina hemälvar för att leka. Stiftelsen för Östersjöälaxens Laxrapport från förra året ger en mycket mörk bild av läget i våra vildlaxälvar.

Här kommer 2023 års Laxrapport – som tyvärr är rätt dyster läsning