Norge har stoppat allt laxfiske i 33 av sina laxförande älvar efter onormalt låg tillgång på lax och nu kommer rapporter även från älvar här hemma i Sverige – laxfisket stoppas i Råneälven.

– Det är ett ytterst allvarligt läge och tyvärr pekar det mesta på att 2024 års säsong kommer att bli minst lika dålig som fjolåret, om inte ännu sämre. Vi får rapporter om dålig uppvandring, få laxar som vandrar upp i sina hemälvar vilket betyder att återväxten är i akut fara. Samtidigt så gör landets förvaltningsorganisationer allt de kan för att skydda sina vatten och sina fiskbestånd, säger Thomas Johansson, generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Råneälven

Den 1 juni inleddes årets laxsäsong i Råneälven, 24 dagar senare är det slut – säsongen blåses av sedan den fiskräknare som används tydligt visar på att det är ont, för att inte säga mycket ont om lax i älven.

– Det är med stor sorg som vi har fattat det här beslutet, men på grund av den hittills mycket dåliga uppvandringen av lax i älven såg vi ingen annan utväg, säger ordföranden Sven Norman.

– Genom det här beslutet tar vi vårt ansvar för laxen medan den uppehåller sig i våra delar av älven. Nu är det dags att politiker och myndigheter tar ansvar för laxen när den uppehåller sig i havet, tillägger Sven.

Råneälvens pressmeddelande

Klokt

– Råneälven har fattat ett klokt, och snabbt, beslut utifrån det de ser i sin älv och det är ett bra exempel på att alla gör det de kan i sina vatten men problemet här är att landets förvaltningsorganisationer är sist i kön. Här är det uppenbart att orsaken är det som hänt finns ute i havet. Vår önskan är att åtgärderna ute i havet hade kunnat vara lika snabba, säger Thomas Johansson.