Maria Borgström, landsskapsveterinär på Åland, har fråntagits sina befogenheter att föredra ärenden, eller fatta beslut om ärenden inom landskapsregeringen. Detta sedan hon har riktat kritik mot det så kallade vetenskapliga fiske efter lax som Finland nu bedriver.

I praktiken så har Maria Borgström plockats bort från sitt job, med lön. Detta sedan hon riktat kritik mot det som i Sverige har kommit att kallats för ”ett finsk fulfiske”. 

Finland har, som Stiftelsen och ÖIS tidigare kunnat berätta, beslutat att dra igång ett, vad som kallas för ett vetenskapligt fiske, i stort skala, med 32 båtar, fiskare och två fångstredskap (laxfällor) per båt. 

Medger

Även om fisket sägs vara ett vetenskapligt fiske, för att ta reda på vilka laxar som vandrar i bottenhavet på den finska sidan, så erkänner Finland nu att det är ett kommersiellt fiske det handlar om:

– Det här är fråga om ett fiske godkänt av EU, där fisken fiskas precis på samma sätt som tidigare och den fiskas i kommersiellt syfte, säger Bengt Michelsson, avdelningschef på social- och miljöavdelningen.

Det säger Michaelsson i en intervju med Ålands Radio. 

– Det är ju precis den kritik som vi har riktat mot det finska fisket efter lax och nu har vi fått det bekräftat. Finland har frångått en gemensam fiskeripolitik och döpt om ett fullskaligt kommersiellt fiske. Sedan är det uppenbart att Finland inte vill ha någon debatt om sitt laxfiske. När en veterinär, riktar kritik mot fisket i sitt jobb, så tystas hon och plockas bort, säger Thomas Johansson, ordförande för Östersjölaxälvar i Samverkan.

Kritiserat

Maria Borgström har kritiserat fisket och ifrågasatt huruvida det överhuvudtaget är lagligt och försökt att lyfta frågan med den ansvarige finske ministern, Jesper Josefsson, som inte ansåg att frågan behöver utredas ytterligare. Borgström försökte då få träffa ministern och framföra sin kritik men stoppades då av Bengt Michaelsson som drog in hennes befogenheter att föredra ärenden och fatta beslut. Michaelsson anser att Maria Borgström “i ärendet visat bristande omdöme”.

I övrigt så vill Bengt Michaelsson inte svara på frågor om varför Maria Bergström stoppats i sitt arbete som landskapsveterinär. 

Tidigare text

Finskt fulfiske efter vildlax i Östersjön