Stiftelsen för Östersjölaxen har undertecknat ett upprop till stöd för ett förbud mot kassodlingar i direkt anslutning till isländska älvar med vild lax.

– Det här är ett problem som vi dessbättre inte har i Östersjön men det är viktigt att vi som organisation samarbetar med och stöder andra organisationer i sitt arbete. Därför har vi skrivit under uppropet tillsammans med en rad tunga namn och tunga organisationer, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Undertecknarna

Bland undertecknarna finns Yvon Chouinard, grundare av företaget Patagonia, Ted Turner, grundare av CNN och David E Kelly, känd tv-producent tillsammans med ett mycket stort antal miljö- och intresseorganisationer.

– Frågan är viktig för det handlar om att skydda den unika isländska naturen och dess vatten och alla underskrifterna visar att det finns ett stort brett stöd i Island och internationellt, säger Thomas Johansson.

Uppropet

Som vänner till Island stöder vi de modiga isländska ledarna som uppmanar sitt parlament att skydda den isländska naturen och den vilda atlantlaxen. Vi står i vördnad inför Islands naturliga skönhet och hoppas att vi alla ska kunna fortsätta att uppskatta den för evigt. Vi uppmuntrar isländska medborgare att tala ut mot de ohållbara metoderna i den globala laxodlingsindustrin med öppna nätkassar, som hotar Islands mest värdefulla tillgångar och rykte runt om i världen. Vi uppmuntrar islänningarna att stödja hållbara ekonomiska metoder som främjar långsiktigt välstånd