Med stöd av Postkodstiftelsen så inleder nu Stiftelsen för Östersjölaxen ett flerårigt projekt för att stärka, stötta och hjälpa alla de ideellt arbetande krafter ute i landet som förvaltar våra älvar och åar med vild lax och vild öring.

– Det här är ett unikt projekt som möjliggjorts tack vare pengar från Postkodstiftelsen och som gör det möjligt för oss i Stiftelsen för Östersjölaxen att dela med oss av våra kunskaper, hjälpa, stötta och bidra med kunskaper helt utan kostnad för de ideella organisationer som förvaltar våra vatten, säger Stiftelsen för Östersjölaxens ordförande Axel Wenblad och fortsätter:

– Projektet handlar om konkreta åtgärder, mycket verkstad, där Stiftelsen kan bidra med att ta fram förenklade förvaltningsplaner, manualer för tillsynspersonerna för att underlätta tillsynen och rapportering till polisen vid överträdelser, hjälp med att hantera redovisning och bokföring, stöd för att genomföra möten digitalt, videomöten, hjälp med att teckna avtal för olika digitala tjänster och mycket mer. Nu är det dags att fokusera på och satsa på våra förvaltningsorgansationer.

Kostnadsfri

Stiftelsen för Östersjölaxens hjälp är kostnadsfri, däremot så kan förvaltningsorganisationerna få betala för de tjänster de har behov av.

– Det är inte så att vi erbjuder oss att utföra de tjänster som kan behövas men vi kan hjälpa till med att teckna förmånliga avtal och vi kan hjälpa till med att se till att organisationerna får de tjänster de kan behöva. Vi kan hjälpa till som konsulter inom en rad områden, gratis, säger Axel Wenblad. 

Projektet startar den 1 januari 2024 och kommer att pågår under två år.

– Vi rivstartar med en enkät för att skapa en bra och tydlig bild av nuläget. Poängen är att ta reda på hur förvaltningen av våra vatten fungerar och sedan ger vi oss ut på turné för att träffa de som har den så viktiga uppgiften av att ta hand om våra vatten och fiskbestånd, säger Thomas Johansson, generalsekretare inom Stiftelsen för Östersjölaxen.

Förstärker

Samtidigt så förstärker Stiftelsen för Östersjölaxen sin organisation och anställer Mikael Winterkvist inom ramen för projektet. 

– Vi behöver någon som verkligen kan alla de frågor som rör digitala möten, hemsidor, molnlösningar, butikslösningar, hela den digitala världen, och som kan hjälpa de här organisationerna att få de tjänster som de kan behöva, säger Thomas Johansson.

– Jag ser det som privilegium att få hjälpa till och dela med mig av mina erfarenheter. Kan vi få fler att engagera oss i våra vatten, få ett vatten att bli en angelägenhet för hela bygden och göra det med stöd av digitala tjänster som gör att förvaltningsorganisationerna kan jobba effektivare så bränner vi inte ut eldsjälar. Det jobb som ska göras kan fördelas på fler, engagera fler, och kan vi dessutom göra våra vatten mer tillgängliga med information på hemsidor och en möjlighet för allmänheten att hitta vatten och köpa fiskekort så har vi kommit en god bit på väg, säger Mikael Winterkvist.

Kontakt

Thomas Johansson thomas@balticsalmonfund.com 070- 581 70 29

Mikael Winterkvist mikael@balticsalmonfund.com 070-675 18 37

Om Stiftelsen för Östersjölaxen

Stiftelsens ändamål är att främja en långsiktig hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag.. 

Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs kusten och ute i havet.

Stiftelsen tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden.

Om Postkodstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar.

Postkodstiftelsen är instiftad av Svenska Postkodlotteriet AB (fd Novamedia Sverige AB) på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet får Postkodstiftelsen årligen ta del av lotteriets överskott. Vid den senaste utdelningen, i mars 2023, fick Postkodstiftelsen motta 180 miljoner kronor.

Till skillnad från de andra förmånstagarna är Postkodstiftelsen inte slutmottagare av medlen, utan har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Sedan 2007 har mer än två miljarder kronor investerats i över 910 projekt genom Postkodstiftelsen.