Det är med stor besvikelse som vi konstaterar att EUs ministerrådråd inte följt rekommendationer från vetenskapen och att det nu inte blir ett stopp för fiske efter sill och strömming i Östersjön, säger Stiftelsen för Östersjölaxens ordförande Axel Wenblad.

Inför beslutet som nu fattats av EUs fiskeministrar så hade det internationella havsforskningsrådet, ICES, föreslagit ett stopp för fiske efter sill och strömming i Östersjön.

Rådgivningen

– Rådgivningen är lätt att förstå. Alla som läst de rapporter som presenterats och allt det som skrivits om situationen vet att vi har svaga bestånd av sill och strömming vilket bland annat kan tillskrivas ett överfiske i flera år, inte minst med stora trålare.

EU-kommissionen gick på ICES linje och föreslog ett totalstopp som bland annat Sverige och den svenska regeringen gick mot. Den svenska regeringen vill ha ett fortsatt fiske efter sill och strömming.

Beklagligt

– Det är beklagligt att våra politiker fortfarande tror att det går att kompromissa med naturen och med svaga bestånd. Det är ett systemfel som lett fram till den situation där vi är idag med hotade bestånd av torsk, hotade bestånd av sill och strömming och som en förlängning av det svaga beståndet av vild lax. Det här är ytterst bekymmersamt för Östersjölaxen i framtiden, fortsätter Axel Wenblad. 

Stiftelsen för Östersjölaxen har efterlyst en syn på fisket i Östersjön som vilar på vetenskaplig grund men det vill uppenbarligen inte ministerrådet lyssna på.

Här finns mer information 2024 års kvoter.