Det är fortfarande oklart om hur det blir med fiske efter lax i delområde 30. Där ska det internationella Havsforskningsrådet ICES tillfrågas ytterligare en gång innan det kommer något beslut. Nedan finns myndighetens beslut i korthet och en länk till beslutet i sin helhet.

Den 24 oktober beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön under 2024. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Fiskemöjligheterna sänks för flera bestånd medan vissa bifångstkvoter förblir oförändrade.

Både sill i centrala Östersjön och Bottniska viken har svag beståndsutveckling. Fiskemöjligheterna sänks för båda bestånden, minus 30 procent för Bottnisk sill och minus 43 procent för den centrala sillen.

Lax

Även fiskemöjligheterna för lax i Östersjön (ej finska viken) begränsas ytterligare jämfört med 2023. Yrkesfiske efter lax får nästa år endast bedrivas i Bottenviken. En kommande utvärdering från Internationella havsforskningsrådet (ICES) kan potentiellt leda till fiske på hållbara laxbestånd även i Bottenhavet och Ålands hav.

De beslutade fiskemöjligheterna omfattar även begränsningar i fritidsfiske efter lax. Liksom tidigare begränsas det till fångst av en odlad fettfeneklippt lax per person och dag. Dock finns undantag från denna begränsning för fritidsfisket i Bottenviken under sommaren, innanför 4 nautiska mil från baslinjen.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet

https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2023-10-26-ostersjons-fiskemojligheter-for-2024-beslutade.html