The Baltic Marine Environment Protection Commission – mer känd som Helsingforskonventionen (HELCOM) – är en intergovernmental organisation (IGO) och en viktig regional plattform för att påverka miljöarbetet i och runt Östersjön. 

HELCOM grundades redan 1974 för att skydda den marina miljön i vårt innanhav och består idag består av representanter från länderna kring Östersjön. Arbetet samordnas av ett sekretariat i Helsingfors och genomförs i hög grad genom Helcoms arbetsgrupper där nu Stiftelsen för Östersjölaxen sitter med.

Plan

En av många viktiga frågor som HELCOM arbetar med är bland annat framtagandet av en ny gemensam långsiktig plan för Östersjölaxen. Vi delar som bekant Östersjön med många länder och det behövs klara riktlinjer för hur vi fortsatt ska förvalta och bygga upp våra Östersjölax bestånd säger Thomas Johansson.

– Det faktum att vi nu kommer med som observatörer i WELCOM är ett mycket viktig steg därför att nu är vi med högt uppe i toppen där många viktiga beslut tas. Nu har vi en möjlighet att göra vår stämma hörd, påverka och klargöra för hur vi ser på arbetat med att bygga upp starka bestånd. Här kan vi vara med och påverka för Östersjön och Östersjölaxens bästa, säger Thomas Johansson, generalsekretare.

https://helcom.fi/about-us/

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/konventioner/helcom—skydd-av-den-marina-miljon-i-ostersjon.html