Stiftelsen medverkade under onsdagen på en konferens i Europa Parlamentet i Bryssel. 

Konferensen och mötet handlade om biodiversitet, skydd och återställning av våra vatten och fiskbestånd med anledning av en ny förordning om restaurering av natur inom EU.

Förslag

Nature Resoration Law är ett omfattande förslag på lagligt bindande EU-mål för restaurering av natur. Det syftar till att återställa ekosystemen inom EU och öka den biologiska mångfalden, samtidigt som det ska mildra effekterna av klimatförändringar och naturkatastrofer.

Stiftelsen gavs här ett tillfälle att informera och berätta om vårt arbete för att stärka och skydda våra bestånd av vild lax och öring i Östersjöområdet.

Vid konferensen deltog för länderna ansvariga fiskeparlamentariker och en rad andra representanter från EU-ländernas miljöorganisationer vid sidan av högt uppsatta ansvariga och tjänstemän inom EU-administrationen.