Bli stödmedlem. Bli Laxskyddare så skickar vi med boken BALTLAX!

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Mycket beror på dess utsatta läge, omringat av tätt befolkade landområden och med bara smala sund som förbindelse till världshaven blir alla utsläpp kvar länge. Vattenkraften och de genom flottningen ödelagda biotoperna har minskat andelen kvarvarande vildlaxbestånd runt Östersjön till hälften. Olika former av yrkes- och fritidsfiske är idag orsak till en stor del av dödligheten för den vuxna laxen. Det sker fiske efter lax i såväl vattendrag, längs kusterna och ute till havs. Nu kan du bli en del av skyddet av vår vilda lax och du kan bidra till ett mer balanserat fiske efter lax.

Du kan bli en LaxSkyddare!

www.laxskyddare.se