Foto: Pelle T. Nilsson

Efter ett avbrott på två år (på grund av pandemin) var det äntligen dags för Fiskeforum igen med 160 deltagare som träffades under två dagar på Hasselbacken i Stockholm.

Årets tema, där Stiftelsen för Östersjölaxen är en av arrangörerna, samlade tongivande aktörer inom fiskenäringen var Framtidens fiske – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Vid konferensen deltog representanter för offentliga beslutsfattare – Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket och Niclas Törnell, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten. Vid Fiskeforum sdeltog även yrkesfiskare, sportfiskare, husbehovsfiskare, fisketurismentreprenörer, fiskevattenägare, produkt- och destinationsutvecklare, finansiärer, politiker, myndighetsrepresentanter, forskare och vetenskaplig rådgivning.

Kungen

Kungen öppnade konferensen och sade:

– Vad vi kan göra redan i dag, är att förvalta fisken klokt. Så att vi får mer fisk i vattnen, och att den får leva så länge att den hinner föröka sig. Fisk, mina vänner, det är en förnybar resurs – om vi tar hand om den på rätt sätt!

Foto Pelle T. Nilsson