Vill du stödja Stiftelsen för Östersjölaxen mera direkt så kan du bli laxskyddare och du väljer att betala per helår eller per månad. Du kan bli medlem, hela din familj och även ditt företag.

Pengarna går direkt in i vår verksamhet där vi bland annat köper upp fiskeplatser längs den svenska Östersjökusten. Det i sin tur innebär att vår värdefulla vilda lax och vår vilda öring kan vandra fritt upp i de älvar och vatten där de en gång föddes. 

Bli laxskyddare

Fångstplatser

Sedan Stiftelsen bildades så har vi minskat antalet fångstplatser från 643 ned till 281 (2021). Det finns nu sträckor längs kusten där det inte finns några laxfällor kvar. Vid isdan av det arbetet så arbetar vi intensivt med att påverka våra beslutfattare för att riva ut olönsam vattenkraft och få bort vandringshinder i vår svenska vatten.

Av Sveriges runt 2000 vattenkraftverk så står ungefär 1000 av dem för mindre än en (1) procent av den samlade kraftproduktionen i landet. Det är ofta små, olönsamma kraftverk som inte har någon större produktion och inte heller någon reglerande funktion.

– Det här handlar om vattenkraftverk som bidrar väldigt lite till elproduktion men som har en mycket stor negativ miljöpåverkan. Det är vattenkraftverk som hindrar fisken från att vandra naturligt och det är vattenkraftverk som hindrar en naturlig reproduktion av fisk i de vatten där de finns, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Negativ

Miljömässigt däremot så har de mycket stor negativ inverkan. Vatten stängs av vilket betyder att vild lax och vild öring inte kan vandra fritt och därmed inte heller leka naturligt. Där det borde finnas en naturligt rinnande, älv eller å finns bara en rännil kvar.

Stiftelsen för Östersjölaxen sitter också med i ett flertal pågående utredningar och vi finns med i andra sammanhang där vi försöker påverka beslutsfattare att väga in värdet av vild lax och vild öring i sina beslut. Vi jobbar hårt med som kallas påverkansarbete.

Bli laxskyddare

Bli laxskyddare

I det arbetet så är alla bidra välkomna, stora som små; det är här du kommer in. Du kan göra en värdefull insats för vild lax, vild öring och för miljön genom att bli laxskyddare. Ditt företag kan också vara med som Laxskyddare Företag.

Du anmäler dig på vår hemsida, väljer hur du vill betala ditt medlemskap och tecknar du ett helårsabonnemang så skickar vi en pin och den fantastiska boken Baltlax som tack.

Bli laxskyddare