Stiftelsen för Östersjölaxen är en av tre organisationer och som nu får ta emot en donation på drygt 226 000 kronor.

– Vi är överväldigade av Nordnets initiativ och vill tacka för äran att få stå som mottagare av dessa pengar. Samtidigt vi vill, Stiftelsen, rikta ett stort tack till alla som röstat på oss, säger Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen.

Pengarna kommer att användas för att lösa in fler fiskeplatser längs den svenska Östersjökusten.

– När vi inledde vårt arbete så fanns det 643 laxfällor längs kusten. Den senaste sammanräkningen visade att antalet nu sjunkit till 281 fällor. Det är en minskning med nästan 60 procent och med donationen från Nordnet och andra insamlade medel så kan vi fortsätta arbetet för att freda och skydda vår vilda lax och vår vilda öring, fortsätter Thomas Johansson. 

Rätt håll

Stiftelsen arbete, tillsammans med andra, har också lett fram till kraftigt sänkta kvoter för laxfisket längs den svenska Östersjökusten, ett fiskestopp i södra Östersjön där laxen äter upp sig inför den långa vägen hem tillbaka till vattnet där de fötts.

– Utvecklingen går onekligen åt rätt håll och donationen från Nordnet är ett värdefullt bidrag som vi kommer att använda i vart fortsatta arbete, avslutar Thomas Johansson.