Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Statens Lantbruksuniversitet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Havs- och Vattenmyndigheten precis avslutat en informationsturné i Norrbotten. 

– Vi har rest runt till flera platser i länet för att träffa Samfällighetsföreningar, förvaltningsorganisationer, ekonomiska föreningar och andra som jobbar ute på fältet, vid våra vatten, säger Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen.

Förändras

Förvaltningen i Sveriges alla älvar och åar kommer att förändras under de kommande åren – bestånden kommer att förvaltas utifrån just sina förutsättningar för att kunna bli starkare och sprida sig upp i hela det tillgängliga avrinningsområdet. Samtidigt med den förändringen så har nya kvoter för yrkesfisket och nya regler vart yrkesfisket får bedrivas fastställts av EU:s fiskeministrar.

– Det händer mycket positivt för våra vilda laxbestånd just nu och då har myndigheterna, länsstyrelsen och andra sett ett värde att efter år med pandemi äntligen komma ut på fältet och möta alla de viktiga eldsjälar som stora delar av verksamheten i och runt våra vatten bygger på.

Värdefullt

Informationsturnén har gått från Pajala, till Överkalix och till Piteå.

– Vi har fått förmånen att få träffa och berätta om Stiftelsens arbete i samband med detta och vi har kunnat knyta nya kontakter och plocka upp gamla kontakter efter åren med en pandemi. Det har varit mycket värdefullt, säger Thomas Johansson.