Kågeälvens nedre fiskevårdsområde har beslutat att lägga på laxskydd på sina fiskekort även för 2022.

Det betyder att tio procent av försäljningen av fiskekort i Kågeälven går till Stiftelsen för Östersjölaxen.

– Vi är mycket glada för alla bidrag som får in och vi är också glada åt att Kågeälven nu plockar upp stafettpinnen med förhoppningen att fler områden ska följa efter, säger Mikael Winterkvist, kommunikationsansvarig i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Laxskyddare

Laxskyddare är Stiftelsen för Östersjölaxens lösning för dig som vill stödja Stiftelsen mera direkt. Företag kan bli laxskyddare och komma med på den officiella hemsidan och enskilda kan teckna medlemskap per månad eller per helår. Det senare inkluderar den fantastiska boken BALTLAX som skickas till alla helårsmedlemmar. 

Förvaltningsorganisationer och fiskevårdsområden kan lägga på laxskydd på sin försäljning av fiskekort. Alla pengar går direkt in till Stiftelsen för Östersjölaxens verksamhet där vi använder donerade medel bland annat till att lösa in fiskeplatser för att få bort fångstredskap längs den svenska Östersjökusten.

Här kan du ansluta dig