Årets sammanställning av läget i våra laxförande älvar och åar visar att intäkterna från sportfiske efter vild lax och öring fortsätter att ligga på en hög nivå och antalet fiskedygn ökade under året.

– Det är glädjande siffror som visar att vi svenskar är ett sportfiskande folk och att vi de senaste åren har återupptäckt vårt eget land att turista i, säger Stiftelsen för Östersjölaxen, Thomas Johansson.

Årligen så samlar Stiftelsen för Östersjölaxen tillsammans med Östersjölaxälvar i Samverkan in information från de älvar och åar som har vild lax och öring.

Intäkter

Årets sammanställning visar att intäkterna från försäljning av fiskekort minskat något. Anledningen till detta är inte att det sålts färre fiskekort utan att alla förvaltningsorganisationer ännu inte hunnit sammanställa sin fiskekortsförsäljning.

Kortintäkter 2020: 17 890 235 kronor
Kortintäkter 2021: 16 264 936 kronor

Fiskedygn 2020: 99 449
Fiskedygn 2021: 99 663

– Intresset för att fiska i våra vilda laxälvar och åar är stort. Trots höga vårflöden och en varm och torr juli vilket förkortade fiskesäsongen 2021 så ser vi att antalet fiskedygn fortsätter att öka, fortsätter Thomas Johansson.

Laddas ned

Årets rapport kan laddas ned gratis från Stiftelsen för Östersjölaxens hemsida:

Östersjölaxälvar-2021-komprimerad

och från Österlaxälvar i Samverkans hemsida:

ostersjolaxalvar.se

För kontakt: Thomas Johansson epost – thomas@balticsalmonfund.com telefon – 070-581 70 29