När Stiftelsen för Östersjölaxen startade sitt arbete så fanns det 643 fällor längs den svenska Östersjökusten. Sommaren 2020 så var antalet nere i runt 300 och nya siffror visar att nedgången fortsätter. Säsongen 2021 fans det 281 fällor kvar längs kusten.

– Det är glädjande att vår vilda lax kan vandra fritt, utan hinder och utan fällor i allt högre grad och det är en stor framgång att vi nu kan konstatera att långt mer än hälften av alla fällor är borta, om vi räknar sedan vi startade arbetet med att skydda den vilda laxen och den vilda öringen, säger Thomas Johansson, generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Gräns

Sommaren 2020 nåddes en gräns då antalet fällor längs den svenska Östersjökusten var nere i runt 300. Nya siffror visar att den positiva nedgången fortsatt, nu är siffran 281.
 
– De fällor som finns kvar längs kusten fångar vilda laxar som vandrar från uppväxtområdena i södra Östersjön, mot de älvar och vatten i norra Sverige där fötts. Det betyder att fällorna fångar laxar som ska vandra upp och leka i bland annat Ljungan, Vindelälven och Åbyälven, tre älvar där den vilda laxen är direkt hotad. Det handlar om svaga bestånd av lax där varje lax, varje individ är oerhört viktig för att vi ska kunna rädda den vilda laxen för framtida generationer, fortsätter Thomas Johansson.
 
Forskning visar att vår vilda lax vandrar långt och ibland mycket långt. Den kan till och med passera den älv där den fötts, fortsätta långt norrut innan den vänder tillbaka. Ibland följer laxen den finska sidan på sin vandring tillbaka till sin hemälv Ibland ända upp till Haparanda där de börjar vandra ner längs den Svenska sidan tills den hittar sin hemälv. Detta betyder att även fällor som ligger norr om den älv där laxen fötts också kan vara en fara för svaga bestånd.

Fiskar

– Den vilda laxen och dess kusin, den vilda öringen, är två fantastiska fiskar som vi måste vara rädda om och skydda så att en uppväxande generation och kommande generationer efter kan få se lekande öringar och hoppande laxar i våra svenska vatten. Dessutom är det fisk som vi inte ska äta. Tyvärr är flera fiskarter i Östersjön, feta fiskarter, inte lämpliga som människoföda därför att halterna av dioxin och PCB i fisken ligger över EU:s gränsvärden. Det är bara Sverige, Finland och Lettland som har ett undantag att få saluföra denna fisk som livsmedel mot att de informerar konsumenterna kring kostråd. Till det ska läggas det stora värde laxen har som topp-predator för hela Östersjöns ekosystem. Vi behöver laxen för balansen i havet och därför är det glädjande att antalet fällor fortsätter att minska.
 
 
Vill du stödja Stiftelsen för Östersjölaxen – bli laxskyddare för ett år så skickar vi den fantastiska boken Baltlax – www.laxskyddare.se