Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar.

– Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna och områdena, säger Daniel Holmqvist, Ume/Vindelälvens Fiskeråd.

Den fisk som vandrar upp i Vindelälven räknas och den 16 augusti hade 10 072 laxar och öringar passerat på väg upp längs älven.

– Det är glädjande siffror och vi ser att det är bra storlekar som kommer upp både vad gäller lax och öring fortsätter Daniel Holmqvist.

Vattnet i älven har dock varit lite av ett hinder under sommaren.

– Det har varit betydligt mer vatten än normalt vilket har gjort det lite svårfiskat. Totalt så betyder att fisket blir lite utdraget i tid. Säsongen blir lite senare än vanligt.

Fiskarnas kondition har ännu inte utvärderats så det går inte att säga säkert om den lax och den öring som vandrar upp i Vindelälven är i god kondition eller om den dras med några sjukdomar.

  • Jag har frågat runt och den känsla, de intryck som de som här involverade i sportfisket är att fisken nog är i något bättre skick än tidigare år men det är som sagt inga riktigt säkra analyser som ligger bakom. Förhoppningen är att den känslan ska stå sig när vi går igenom materialet och underlaget framöver. Det finns alltid en viss osäkerhet runt fiskhälsan eftersom den visar sig i efterhand, upp till ett år efteråt, säger Daniel Holmqvist.

Ett annat glädjande tecken är den havsvandrande öringen.

– Där kan vi konstatera att det har tagits riktigt stora öringar i älven i år och vi har sett sådana öringar vandra förbi i Norrfors. Det är roligt att kunna konstatera att det arbete vi lagt ned både på lax och öring ger resultat speciellt efter katastrofåren 2015 och 2016.