En viktig del i Stiftelsen för Östersjölaxens arbete är att arrendera tillgängliga fiskevatten och ingå avtal med yrkesfiskare för att möjliggöra för mer lax och havsöring i älvarna. Stiftelsen för Östersjölaxen arrenderar nu enligt nya avtal 19 fiskevatten inom Ytterbyn i Kalixälvens mynning.

Arrendena görs av Stiftelsen för Östersjölaxen med stöd från förvaltningsorganisationer längs Kalixälven och Ängesån. Även Sveaskog stöttar verksamheten och Sportfiskarna bidrar med medel från insamlingsprojektet Ge fan i våra vatten.

– Arrenden betyder att fällor och annat mer storskaligt fiske försvinner inom ett område och kan vi ingå avtal med yrkesfiskare så betyder det att färre fiskar tas upp i speciellt känsliga områden, nära svaga vildlaxälvar. Det är ett viktigt arbete som historiskt visat sig vara mycket framgångsrikt för att freda och bygga upp livskraftiga lax- och öringstammar, säger Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen.

Stiftelsen för Östersjölaxen har nu 19 fiskevatten inom Ytterbyn i Kalixälvens mynning. Vi lyckades förlänga arrenden på de 16 vatten som vi arrenderat under de senaste 5 åren och vi lyckades även arrendera ytterligare 3 vatten. Arrendena görs av Stiftelsen för Östersjölaxen med stöd från förvaltningsorganisationer längs Kalixälven och Ängesån. Sveaskog och Sportfiskarna bidrar också med stöd.

– Vi arrenderar även ytterligare 5 vatten av Ytterbyn sen tidigare. Vi har nu totalt 24 av totalt 35 tillgängliga vatten och det är roligt att konstatera att nu kommer ännu mer lax och öring att kunna vandra upp i Kalixälven, säger Thomas Johansso