Stiftelsen för Östersjölaxen har varit representerad vid en rad viktiga möten under senvintern, innan restriktionerna infördes på grund av Covid-19.

Stiftelsens generalsekreterare Thomas Johansson medverkade bland annat vid ICES (International Council for the Exploration of the Sea) möte i Riga, där de främsta laxforskarna från länderna runt Östersjön deltog. Mötet syftade till att färdigställa ett förslag till EU:s ministerråd gällande en gemensam plan för Östersjölaxen.

-Jag har stora förhoppningar på förslaget som sätter våra kvarvarande vilda Östersjölaxbestånd främst och ser fler nyttjare av resursen lax än bara yrkesfisket, säger Thomas.

Stiftelsen har även deltagit i Helsingforskommissionens (HELCOM) expertgrupp vid deras möte i Göteborg tidigare i år. HELCOM är det styrande organet i Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. I HELCOM ingår samtliga östersjöstater samt EU.

På agendan stod att ta fram nya förslag samt att se över befintliga åtgärder för migrerande fiskarter som regleras i The Baltic Sea Action Plan (BSAP).