Kåge älvens Nedre Fiskevårdsområde får årligen stöd från Stiftelsen för Östersjölaxen för arrenden av fiskevatten i byarna Östanbäck och Ostvik som ligger i direkt anslutning till Kågeälvens mynning.

Syftet är att minska det kommersiella fisket nära Kågeälven för att bevara det känsliga bestånden av lax och havsöring.

”För en långsiktig finansiering av Stiftelsen för Östersjölaxens arbete och en delaktighet från oss som engagerad förvaltningsorganisation så vill Kågeälvens nedre FVO skänka tio procent av fiskekortsintäkterna för säsongen 2020 till Stiftelsen för Östersjölaxens viktiga arbete. Vår förhoppning är att fler fiskevårdsområden i andra älvar kommer att följa vårt exempel” säger, Dick Boström, ordförande för Kågeälvens nedre FVO.