Havs- och vattenmyndigheten, HaV inför nya regler för laxfiske från den 1 maj i år.

-Det är glädjande läsning som går helt i riktning med ambitionen att stärka våra kvarvarande vilda bestånd av östersjölax, säger Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen.

Från den 1 maj i år kommer skärpta krav kring användandet av laxfällor vid strömmingsfiske. Det kommer även ett förbud att fiska efter lax och öring i Östersjön med förankrade flytnät och linor samt drivlinor. HaV skärper även bestämmelserna för yrkesfiskets rapportering av sina fångster.

I Umeälvens fredningsområde gick stiftelsen i fjol, tillsammans med näringslivsprofilen Jan Wejdmark, in och slöt avtal med yrkesfisket i området för att begränsa uttaget på den hotade Vindelälvslaxen. Här går HaV nu in och sätter en kvot specifikt för området på 2000 laxar. Man senarelägger även fiskestarten för yrkesfisket till den 1 juli. Fisket kommer då, i större utsträckning att riktas mot smålax och odlad lax.

-De stora, vilda laxhonorna kommer nu att få en bättre möjlighet att vandra upp i Vindelälven. Vi hade naturligtvis hoppats på ett totalt förbud då situationen för Vindelälvens laxbestånd är kritisk, men vi är glada för detta första steg mot en mer älvsspecifik förvaltning, där man styr fisket på beståndsnivå avslutar Thomas Johansson.

Läs mer på: https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2861921

Läs HaVs föreskrifter om fördelning av laxkvoten: https://www.havochvatten.se/download/18.78ca355316a05da993a6f005/1555497384550/HVMFS%202019-3-ev.pdf