I vår är Stiftelsen för Östersjölaxen med och etablerar ett helt nytt forum för samverkan och utveckling. Det rör hela sportfiskenäringen, kallas Fiskeforum och arrangeras i Näringslivets hus i Stockholm, 2-3 april.

Dessutom är antalet platser är begränsat. Mer information och anmälan hittar ni på Jordbruksverkets webb.
Till Jordbruksverket >>