31DEN OKÄNDA LAXDÖDEN. SÅ RUBRICERAR KALIBER I P1 PROGRAMMET SOM TAR SIG AN DET PREKÄRA SJUKDOMSLÄGET FÖR ÖSTERSJÖLAXEN. OCH DET ÄR EN DYSTER BILD SOM MÅLAS UPP.

– Läget för laxen är just nu oroande. Till slut når man en flaskhals när det inte finns tillräckligt mycket fisk för att nästa generation ska komma vidare, säger Charlotte Axén, stadsveterinär på SVA i en intervju med Sveriges Radios program för grävande journalistik, Kaliber.

Även Stiftelsen för Östersjölaxen är oroade.
– De senaste åren har vi sett mer eller mindre omfattande sjukdomsutbrott i samtliga Östersjölaxälvar, säger Thomas Johansson, verksamhetschef hos Stiftelsen för Östersjölaxen. Från att ha upplevt en tydlig positiv trend med ökad laxvandring i många älvar har nu situationen förändrats till att flera bestånd hotas av utrotning.

Stiftelsen för Östersjölaxen uppmanar myndigheter och beslutsfattare att ta till krafttag för att rädda Östersjölaxen.
– Förutom forskning om orsakerna till sjukdomsläget och vad vi kan göra för att förbättra situationen, måste omedelbart det kommersiella fisket på våra vildlaxbestånd upphöra.

Thomas menar att det kommersiella fisket istället bör styrs mot odlade laxbestånd.
– Det är ett viktigt arbete som Stiftelsen för Östersjölaxen har jobbat med dagligen de senaste åren men nu krävs att fler också gör det.

Stiftelsen för Östersjölaxen har under flera år, på egen hand, samt stöttat föreningar och organisationer att arrendera upp fiskerätter och sluta avtal med yrkesfiske i anslutning till laxälvar med svaga vildlaxbestånd.

– Fisket är den faktor som påverkar våra kvarvarande bestånd i absolut mest. Den osäkerhetsfaktorn som sjukdomsläget innebär, gör att vi inte kan beskatta den vilda Östersjölaxen ytterligare. Annars riskerar vi hela våra kvarvarande unika bestånden.

Länk till Kaliber i P1, Sveriges Radio.
https://sverigesradio.se/kaliber

Kontakt
Thomas Johansson
Verksamhetschef
Stiftelsen för Östersjölaxen
thomas@balticsalmomfund.com
Tfn 070-581 70 29