KUNSKAPSINSAMLING

Hej mina vänner,

Fiskesäsongen 2023 är nu hos de flesta till ända och vintern börjar koppla sitt grepp. Vi skulle vilja få samla in lite statistik från er för den gångna säsongen. Ett bra underlag över vad som fångas, hur mycket det fiskas och vilka pengar som fisket genererar genom försäljning av fiskekort är en förutsättning för att driva våra frågor för mer lax och öring tillbaka till våra älvar.

Vi skulle även önska om ni kunde skriva några korta rader om fiskesäsongen (kring omständigheterna, vattenstånd och temperatur, uppvandring mm.) och inte minst om det fångades någon stor lax eller öring.

Har ni inte kännedom om t.ex. fångsterna så är vi tacksamma för en kvalificerad gissning från er.

Instruktioner för formuläret

Fiskedygn

Ett fiskedygn är ett dags- eller ett dygnskort, ett veckor kort räknas som 5 dygn och ett säsongs- eller årskort räknas som 12 dygn. Glöm inte eventuella fiskerättsägarkort eller fiskekort för styrelse och tillsynspersoner.

Inlämnade uppgifter publiceras sedan som en rappport, pdf. I denna publiceras inga personuppgifter men rapporten är publik och offentlig.

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark