LJUNGAN

En vacker älv med ett hotat laxbestånd
LJUNGANS LAXBESTÅND ÄR HOTAT

Enligt det Internationella Havforskningsinstitutet ICES så är laxbeståndet i Ljungan ett av de tre mest hotade längs den svenska Östersjökusten (Vindelälven och Åbyälven är de andra två). Därför har allt fiske efter lax fredats i ett område längs mynningen men en miss i regleverket ledde 2021 till att det fanns tre laxfällor i området. Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening avtalat med fiskare i området att det inte får sättas ut några fällor i mynningen till Ljungan. Fisket har arrenderats för att skydda laxen.

2021, gjorde Stiftelsen samarbete med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening en brandkårsutryckning sedan det framkommit att det fanns laxfällor utsatta i Ljungans mynning. Ljungan har ett av landets svagaste vildlaxbestånd.

 Efter kontakt med Länsstyrelsen i Västernorrland samt Havs- och Vattenmyndigheten framkom det att det fanns ett kryphål i regelverket. HaV gav dock besked förra sommaren att regelverket skulle ses över men just då kunde inget göras från myndighetens sida.

sningen fick då bli att lösa in fällorna via ett avtal med den aktuella yrkesfiskaren. Stiftelsen tillsammans med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesföreningrhandlade fram ett avtal så att fällorna plockades bort. Havs- och Vattenmyndigheten beslutade den 17 maj 2022 om ändrade regler för detta fiske och de nya föreskrifterna trädde i kraft den 31 maj 2022. De nya reglerna innebär ett ökat skydd för laxbestånden i särskilt Ljungan och Vindelälven. De kryåhål som fanns tidigare har nu täppts till.

 

Ljungan

Ljungan är en älv som rinner nordöst om Helagsfjället och flyter via sjöarna StorsjönÖverGruckenYtterGruckenFlåsjönBörtnessjönLillBörtnenBergstjärnen, LännässjönNästelsjönRätanssjönHandsjönHolmsjönHavern
BorgsjönStödesjön och Marmen för att till slut mynna ut strax söder om Sundsvall (Kvissleby) i Bottenhavet. Det största tillflödet är Gimån vid Torpshammar. Ljungan är kraftigt utbyggd av vattenkraft. De övre delarna av Ljungan från kalfjället ner till byn Ljungdalen erbjuder forspaddling av hög klass. Ljungan är en av få älvar/floder i världen som mynnar ut mot norr i havet.

Korta fakta

Älven är omkring 399 kilometer lång räknat från Sylarna och ned till mynningen vid Sundsvall. Avrinningsområdet är 12851 km². Ljungans källa ligger strax öster om Sylarna.

Projektet

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening avtalat med fiskare i området att det inte får sättas ut några fällor i mynningen till Ljungan. Fisket har arrenderats för att skydda laxen.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181